Czy kredyt studencki jest opłacalny?

Wielu studentów, jak również ich rodzice zastanawia się czy warto zaciągnąć kredyt studencki. Dla niektórych stanowi on formę finansowania studiów i jest przeznaczany głównie na potrzeby materialno-bytowe. Inni natomiast chcą wykorzystać środki pochodzące z kredytu w celach inwestycyjnych. Zarówno jedni, jak i drudzy rozpatrują kwestię zaciągnięcia kredytu pod względem jego opłacalności. Wielu zastanawia się czy faktycznie kredyt ten jest tani, czy nie ma w nim ukrytych żadnych kruczków oraz czy w ogóle warto go zaciągnąć.

Absolwent szkoły średniej ze świadectwem maturalnym w ręku w pierwszej kolejności zastanawia się jaki kierunek wybrać i na jakiej uczelni. Często maturzyści mają już określone preferencje odnośnie kierunku, który chcą studiować. W wielu przypadkach kwestią sporną pozostaje jednak wybór uczelni i miasta, w którym spędzą kolejne kilka lat swojego życia. Niejednokrotnie wybór dobrej uczelni wiąże się z wyjazdem z miasta rodzinnego i koniecznością usamodzielnienia zarówno emocjonalnego, jak również finansowego. Przyszły student musi więc wziąć pod uwagę konieczność posiadania wystarczających środków na opłacenie szeregu rachunków, które do tej pory w większości przypadków nie musiały zaprzątać jego głowy. Do kosztów studiowania zaliczyć należy przede wszystkim: wynajem stancji lub opłatę miejsca w akademiku, koszty wyżywienia, koszty zakupu podręczników i przede wszystkim nieodłączne koszty studiowania, czyli koszty xero. Po zsumowaniu może się okazać, że rodzinny budżet nie jest w stanie sfinansować tych wydatków. Czy w takim momencie powinniśmy zrezygnować z upragnionej uczelni ? Okazuje się, że niekoniecznie, gdyż z pomocą przychodzi kredyt studencki.

Kredyt studencki już ze swojej nazwy daje do zrozumienia, że jest przeznaczony tylko dla osób studiujących. Dodatkowo warto pamiętać, że jest on udzielany tylko na okres studiów, co oznacza, że w okresie wakacyjnym nie otrzymamy żadnych środków. Kredyt studencki mogą uzyskać studenci każdego rodzaju studiów (dziennych, wieczorowych i zaocznych) zarówno na uczelniach państwowych, jak również prywatnych.

Cała procedura uzyskania kredytu nie jest skomplikowana i wiąże się przede wszystkim ze złożeniem prawidłowo wypełnionego wniosku z załącznikami. Wśród niezbędnych dokumentów należy wymienić: wniosek o udzielenie kredytu (dostępny w banku), zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta, dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym studenta (najczęściej odpowiednie zaświadczenia z US), a także dokumenty stanowiące zabezpieczenie kredytu (mowa tu o poręczycielach). Poręczycielami mogą być rodzice studenta lub jego krewni, w szczególnych przypadkach poręczycielem może zostać Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 października do 15 listopada.

Kwestia uzyskania kredytu studenckiego nie należy do rzeczy trudnych, pozostaje jednak zagadnienie jego opłacalności. Kredyt studencki znacznie różni się od zwykłego kredytu gotówkowego notabene na który szans przeciętny student nie ma, nie wykazując zdolności kredytowej: https://pamietnikwindykatora.pl/jak-banki-oceniaja-zdolnosc-kredytowa/. Dlaczego tak się dzieje ? Głównym czynnikiem wpływającym na opłacalność tego kredytu jest dopłata ze strony Państwa. Dzięki temu nie płacimy żadnych odsetek w trakcie wypłaty transz kredytu, ani też w czasie jego karencji, która obowiązuje przez 2 lata po ukończeniu studiów. W momencie, gdy nadchodzi termin właściwej spłaty kredytu okazuje się, że odsetki są na bardzo niskim poziomie.

Kredyt studencki staje się więc idealnym rozwiązaniem umożliwiającym rozpoczęcie studiów na wymarzonej uczelni. Studenci, których nie stać na sfinansowanie studiów mogą z łatwością ukończyć wybrany kierunek posiłkując się kredytem studenckim. Koszt takiego finansowania jest niewielki, a jeśli dodatkowo absolwent zdecyduje się spłacić kredyt w całości po dwóch latach od ukończenia studiów, kredyt taki stanie się całkowicie bezpłatny, a jego oprocentowanie można przybliżyć do zera.